กระบี่ 3วัน2คืนที่พัก 2 คืน + ทัวร์4 เกาะทะเลแหวก + รถรับส่ง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KBVPRO9000

เดินทาง 01มี.ค-31ต.ค63

Share

Share

แพ็คเกจกระบี่ 3วัน2คืน พัก THE PHU BEACH  4 ดาว

เริ่มต้นเพียง  2,590 บาท/ท่าน

ที่พัก 2 คืน + ทัวร์4 เกาะทะเลแหวก + รถรับส่งส่วนตัว

วันที่ 1มีนาคม -31ตุลาคม 2563

 

วันแรก              รับสนามบิน-ส่งโรงแรมที่พัก

วันที่สอง            ทัวร์ท่องทะเลแหวก 4 เกาะ : โดยเรือหางยาว

วันที่สาม            พักผ่อนตามอัธยาศัย-รับท่านส่งสนามบิน

 

อัตราค่าบริการรวม

-รถรับ-ส่ง สนามบินกระบี่/ บขส. กระบี่- โรงแรมที่พัก  (แบบส่วนตัว)
-ที่พัก ตามที่ท่านเลือก  2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า
-ทัวร์ 4 เกาะ  ทะเลแหวก โดยเรือหางยาว+อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)
-ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก เสื้อชูชีพ
-มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น นำเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะ (ในวันที่ 2 ของทริป)
-ประกันภัยทางทะเล

อัตราค่าบริการไม่รวม

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
-ไม่รวมค่าเดินทางมา จังหวัดกระบี่
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าธรรมเนียมอุทยาน การเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ทิปไกด์ หรือคนขับรถ เป็นต้น

  

Powered by MakeWebEasy.com