ทัวร์สระมรกต-น้ำตกร้อน-วัดถ้ำเสือ วันเดียว เช้าไป-เย็นกลับ Jungle Trip

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KBVDT8003

ออกเดินทางทุกวัน

Share

Share

ทัวร์สระมรกต-น้ำตกร้อน-วัดถ้ำเสือ วันเดียว  เช้าไป-เย็นกลับ

Jungle Tour One day Trip

 


รายละเอียดโปรแกรม:

08:30-09.00 น.    รถรับจากโรงแรมที่พักใน หาดอ่าวนาง –ตัวเมืองกระบี่

09:15 น.               ออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ นมัสการ หลวงพ่อจำเนียร เพื่อเป็นสิริมงคล และไหว้ เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิสิทธิ์ และเข้าชมต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี

10:30 น.               ออกจากวัดถ้ำเสือมุ่งหน้าสู่ น้ำตกร้อน   ถือว่าเป็น Unseen Thailand อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่  มีลักษณะเป็นชั้นๆ เหมือนอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูน  ในน้ำมีสารกำมะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ  มีอุณหภูมิพอเหมาะสามารอาบน้ำ หรือลงไปแช่น้ำเล่นได้  เชื่อว่าช่วยให้ผ่อนคลาย และสามารถบำบัดอาหารไขข้ออักเสบ ปวดหลัง และรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ จากนั้นเดินทางไป

สระมรกต ชมความงดงามของสระน้ำสีเขียวมรกต ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย เล่นน้ำตามอัธยาศัย


16.00-17.00 น.    จบโปรแกรม รถส่งกลับถึงที่โรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ**

 

ค่าบริการรวม

-รถรับส่ง ที่พัก ไป-กลับ
-ค่าธรรมเนียมอุทยาน
-อาหารกลางวัน
-น้ำดื่ม ผลไม้สด
-ค่าประกันอุบัติเหตุ
-มัคคุเทศก์มืออาชีพ
- ค่าเข้าชมสถานที่

  

Powered by MakeWebEasy.com