ทัวร์เกาหลี Winter Light Korea บิน TG พักสกีรีสอร์ท

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ICN7400ZO-TG

เดินทาง: ม.ค-ก.พ 2561

Share

Share

รหัสทัวร์: ICN7400ZO-TG

เดินทาง: ม.ค-ก.พ 2561

ราคาเริ่มต้น:  22,900-

 

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง       ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง  เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm - สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่

วันที่สาม       ไร่สตอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N SEOULTOWER

วันที่สี่          ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE
GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า        ฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ถนนฮงแด - PAJU OUTLET
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com