ทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : RUS7403ZO-TG

เดินทาง: ธ.ค 60-ก.พ 61

Share

Share

รหัสทัวร์: RUS7403ZO-EY

เดินทาง: ธ.ค 60-ก.พ 61

ราคาเริ่มต้น:  67,900-

เปิดประสบการณ์แห่งความฝัน สักครั้งในชีวิตออกตามล่าแสงเหนือ
เริ่มเลยที่รัสเซีย ง่ายกว่า ถูกกว่า วีซ่าไม่ต้องทำ 

 

วันแรก        กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย)

วันที่สอง      มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –

               เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สาม      เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่สี่        เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์

วันที่ห้า       พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่หก        สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE -

                  สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด       เดินทางถึงกรุงเทพฯ

Powered by MakeWebEasy.com